Home


KTC Bolsward

Het KTC Bolsward heeft twee vestigingen in Bolsward en twee vestigingen in Leeuwarden. Wij vangen jongeren op tussen de 15 en 21 jaar en ondersteunen en begeleiden ze naar zelfstandige participatie in de samenleving. Dit gebeurt door het creëren van een gestructureerde omgeving waarin zij zich op sociaal-emotioneel en praktisch gebied kunnen ontwikkelen. Hierbij bieden wij duidelijke kaders bij dagelijkse routines die aansluiten bij de competenties die zelfstandig wonen van hen vraagt. Wij werken systemisch en oplossingsgericht en hechten belang aan een goede samenwerking met het (professionele) netwerk van de jongeren. De basis van onze jeugdhulpverlening is dat de jongere zelf verantwoordelijk blijft voor zijn of haar leven en keuzes.

Wie zijn wij?

Werken met jongeren is een roeping. “Je moet het zien, èn voelen. Het moet uit je hart komen, anders gaat het niet lukken”, weet Paco Serrano. Hij richtte de Kamertrainingscentrum (KTC) Bolsward op, dat zich onderscheidt door een combinatie van korte lijnen, expertise en betrokkenheid bij het welzijn van moeilijk bereikbare jongeren.

Stap voor stap

In een ruim opgezette groene omgeving, in een pand met 17 zorgappartementen, worden jongeren tussen de 15 en 23 jaar opgevangen, ondersteund en begeleid bij emotionele, praktische en financiële leerdoelen. Ze worden klaargestoomd zelfstandig te functioneren in de maatschappij daar waar het gaat om wonen, leren, werken en het onderhouden van sociale relaties. “Bij ons leren ze - stap voor stap - hoe ze zichzelf op een goede manier staande kunnen houden binnen onze veeleisende samenleving.”

Systemisch werken

Paco ken de klappen van de zweep door jarenlange werkervaring als jeugdhulpverlener. “De jeugd heeft nog altijd de toekomst. Ze zijn onze prioriteit. Binnen de KTC draait alles om een duidelijke structuur, betrokkenheid, vertrouwen en gedragsregels. Binnen het centrum wordt altijd systemisch gewerkt, dit betekent dat het (professionele) netwerk altijd onderdeel uitmaakt van de begeleiding en ondersteuning.”

Zelfstandig functioneren

Administratieve lasten proberen wij tot het minimum te beperken. Het is van groot belang zo veel als mogelijk echt met de jongeren bezig te zijn. Jongvolwassenen zijn voor de wet volwassen maar hebben soms deels nog extra ondersteuning nodig om vaardigheden, die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij, verder te ontwikkelen. Wij staan voor snelle plaatsing, leer- en werktrajecten, individuele aandacht, huisvesting, optimale samenwerking tussen instanties en professionals, dagbesteding en ambulante begeleiding bij uitstroom.”

Alle jongeren binnen de jeugdhulp hebben genoeg meegemaakt in hun jonge leven. Dat maakt dat ze extra begeleiding verdienen én een juiste plek binnen onze samenleving.”