Onze jeugdprofessionals:

KTC Bolsward heeft jeugdprofessionals in dienst die met zorg zijn gekozen. Zij vervullen de rol van opvoeders en geven de jongeren waardering, erkenning en ruimte voor zelfontplooiing.