Visie

KTC Bolsward vangt moeilijk bereikbare jongeren tussen de 15 en 23 jaar op en ondersteunt en begeleidt ze naar zelfstandige participatie in de samenleving. Dit gebeurt door het creëren van een gestructureerde omgeving waarin zij zich op sociaal-emotioneel en praktisch gebied kunnen ontwikkelen. Hierbij bieden wij duidelijke kaders bij dagelijkse routines die aansluiten bij de competenties die zelfstandig wonen van hen vraagt. Wij werken systemisch en oplossingsgericht en hechten belang aan een goede samenwerking met het (professionele) netwerk van de jongeren. De basis van onze jeugdhulpverlening is dat de jongere zelf verantwoordelijk blijft voor zijn of haar leven en keuzes.