Crisisopvang:

Crisisopvang is een gestructureerde plek voor jongeren vanaf 15 jaar die tijdelijk niet thuis of binnen hun netwerk kunnen worden opgevangen. Bij deze vorm van opvang staat een gestructureerde omgeving centraal, voor een maximale tijdsduur van een maand ( eventueel verlenging).

Er wordt ook gekeken naar de vervolgstappen die gemaakt moeten worden. In samenspraak met andere instanties, zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg/ en de regiehouder van de gemeente wordt een individueel plan van aanpak gemaakt.