PRIVACY: KTC Bolsward hecht veel waarde aan de bescherming van privacy. Wij dragen voor de privacy van onze cliënten en onze werknemers. Om deze reden zijn er geen foto’s van cliënten of filmpjes van cliënten van KTC Bolsward op deze site te vinden. Ook alle voorbeelden berusten op algemene beschrijvingen van de begeleiding die zich kunnen voordoen bij een jongere worden door KTC Bolsward beschermd. Wanneer u een formulier invult, of gegevens achterlaat op onze site, is het belangrijk om te weten dat KTC Bolsward uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt met het doel waarvoor u ze heeft geregistreerd. 

DISCLAIMER : kunt geen informatierechten afleiden op deze website. Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het invullen van de informatie op deze website, KTC Bolsward geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site.

COPYRIGHT De informatie op deze site is samengesteld door KTC Bolsward. Dat is het exclusieve recht van de maker van ons werk. Deze informatie kan alleen vrij worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Voor andere doeleinden, of als u hyperlinks naar deze site wilt maken, neemt u contact op met ons.