Voor wie?

Doelgroep:

  • Jongeren tussen de 16 en 23 jaar
  • IQ vanaf 75
  • Jongeren bedreigd in ontwikkeling door ontwikkelingsstoornissen, traumatische ervaringen en/of een disbalans tussen draagkracht en draaglast bij de opvoeders
  • Verplicht school/werk
  • Tienermoeders

Contra-indicaties:

  • Op de voorgrond staande verslavingsproblematiek
  • Op de voorgrond staande psychiatrische aandoeningen waar behandeling voorliggend is
  • Agressie