Verblijf/ locaties Wachtlijst
Leefgroep Tjirk geen
Kamertraning It Waarlamke geen
Appartement in Sneek bezet
Appartementen in Leeuwarden geen (maart gaan we van start)