Verblijf/ locaties geen wachtlijst
Leefgroep Tjirk opname stop
Kamertraning It Waarlamke 1 weken
Appartement in Sneek bezet
Appartementen in Leeuwarden 1 weken